Ihmisläheisempi Pori

Varhaiskasvatuksesta

Lapsille tulisi Porissakin taata oikeus subjektiiviseen päivähoitoon, kuten useissa muissakin kaupungeissa on tehty hallituksen päätöksistä huolimatta. Osapäiväinen hoito ei ole kenenkään etu. Lapsen päivät pirstotaan pienemmiksi tai lapsi pääsee hoitoon vain osaksi viikkoa. Alle kolmivuotiaiden lasten kohdalla olisi tärkeää, että ryhmäkoot olisivat mahdollisimmat pienet ja muutoksia tapahtuisi mahdollisimman vähän.

Kun lapsi ei ole kokopäivähoidossa vain siksi, ettei jomman kumman vanhemman työmäärä täytä vaadittua 30 viikkotyötuntia, estää tämä kotona olevaa vanhempaa ottamasta vastaan nopeasti alkavia työtehtäviä. Pahimmassa tapauksessa lapsen hoitopaikassa on paikat täynnä, jolloin työn ottaminen vastaan voi tarkoittaa jopa sitä, että lapsen pitäisi jättää tuttu päiväkoti ja kaverinsa, jotta vanhempi pääsisi töihin.

On hyvä muistaa, että kuntatasolla on mahdollista paikata hallituksen virheitä mm. palauttamalla subjektiivinen päivähoito myös Poriin.

Avoimempi kaupunki

Kaupungin päätöksentekoon kaivataan avoimuutta ja kaupunkilaisten huomioonottamista ennen asioiden viemistä valtuustoon. Tällä hetkellä kaupunginhallitus ja valtuusto ovat toteuttaneet kaavasuunnitelmia, joissa ei ole huomioitu asukkaiden toiveita ja huolia missään määrin. Esimerkiksi toisen tornitalon ja ennenkaikkea sen ympärille kohoavan valtavan rakennusmassan tapauksessa kaupunkisuunnittelun kanssa käytiin rakentavaa keskustelua ja päädyttiin matalampaan kaavamalliin, mutta tämä esityö hylättiin kokonaan työmääräyksellä ja kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan, joka oli kaikkia esillä olleita malleja massiivisempi.

Valtuuston kokoukset tulisi viimeistään nyt tuoda jokaisen kuntalaisten katsottavaksi. Asiaa puoltaa myös se seikka, että valtuuston kokouksia voi nykyisellään seurata ainoastaan naapurihuoneen ovenraosta. Mikäli kokoukset lähetettäisiin suorana verkossa, voisi jokainen omalla kotisohvallaan seurata valtuutettujen toimintaa valtuustosalissa ja seurata äänestysten tuloksia. Suorat verkkolähetykset esimerkiksi YouTubeen on helppo toteuttaa. Kaupunginkanslian tietohallinto-osasto tuottaa vastaavan kaltaisia lähetyksiä ulkokameroilla tälläkin hetkellä, joten asiantuntemusta löytyy kaupungista jo valmiiksi.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu merkitsee paitsi sitä, että asia otetaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa, myös ympäristöystävällisten valintojen mahdollistamisessa kaupunkilaisille ja niihin kannustamisesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sähköautojen latauspisteitä ja niille tilan varaamista. Sähköautoilu on on Satakunnassa huomioitu äärimmäisen heikosti, vaikka se on tärkeä ja helppo tapa vähentää liikenteen aiheuttamaa kuormitusta, ei vain ilmastolle vaan myös paikallisella tasolla vähentämällä pienhiukkaskuormitusta välittömästi.

Samoin päästöttömien energiamuotojen kuten tuulivoiman ja aurinkoenergian lisäämiseen tulisi panostaa. Tuulivoimassa koetaan ongelmaksi voimaloiden rakentaminen liian lähelle asutusta. Tällaiset seikat on ilman muuta huomioitava voimaloiden sijoittamisessa, mutta tilaa maassamme kyllä riittää. Sähkö ei kuitenkaan ole käytettävissä ilman, että sitä jollain tapaa luodaan. Olkiluodossa jätteet haudataan maaperään, missä ne tuottavat vaaraa niin pitkään, ettei meillä ole edes varmaa keinoa viestiä vaarasta tuleville sukupolville: maaperään seuraavaksi kajoava ei ehkä enää tiedä, että joskus oli olemassa suomen kieli. Mieluummin siis tuulimyllyjä horisontissa kuin ydinjätteitä maaperässä tai hiilivoimala tupruttamassa myrkkyjä suoraan ilmakehään. Aivan kenenkään takapihalle ei tuulimyllyjäkään kuitenkaan tarvitse rakentaa.

Kaupunki voisi myös edistää ja kannustaa kuntalaisia asentamaan omia aurinkopaneeleja katolleen. Tällä tavalla jokainen meistä voisi tuottaa sähköä itselleen ja tuotantoa saataisiin hajautettua. Suomessakin aurinkopaneeleilla saadaan hyvä tuotto, jolla paneelit maksavat itsensä takaisin suhteellisen nopeasti.

Kuka maksaa?

On selvää, että palveluiden ja avoimuuden parantaminen sekä ympäristönsuojelu eivät ole ilmaisia. Uskon kuitenkin, että ihmiset ovat valmiita osallistumaan tähän yhteiseen hyvään, kukin omalla panoksellaan. Uskon myös, että avoimemmalla kaupungin toiminnalla saavutetaan yllättäviäkin säästöjä.

Ei pidä unohtaa, että palvelut kannattaa nähdä sijoituksena sekä omaan että lastemme tulevaisuuteen ja ympäristönsuojelu tulee sekin käsitellä mahdollisuutena kehittää uusia ratkaisuja ja kaupallistaa niitä. Menneeseen takertumalla tulemme häviämään maailman muuttuessa.